Workshops


Training en scholing van pedagogisch medewerkers wordt binnen veel kindcentra belangrijk gevonden. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten die bij zullen dragen aan de kwaliteit van de opvang. Een workshop is een uitstekend middel om pedagogisch medewerkers, gastouders of anderen op een korte en doeltreffende wijze bewust te maken van onderwerpen die belangrijk zijn voor de opvoeding van kinderen.

Mogelijkheden voor workshops zijn :

  • Verschillen tussen jongens en meisjes
  • zo zijn onze manieren waarden en normen in opvoeding
  • Interactief voorlezen
  • Het spel van kinderen
  • De kunst van het vragen stellen