Teamcoaching


Een team kan echt veranderen!
Bij teamcoaching zijn resultaten belangrijk. Een goede onderlinge samenwerking resulteert in meer kwaliteit en uitstraling.
     -     Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
     -     Wat maakt dat de samenwerking zo stroef loopt?
     -     Hoe kunnen we een team worden?
     -     Hoe gaan we gezamenlijk om met veranderingen?
     -     Wat hebben we nodig om onderlinge communicatie te verbeteren?
Het herkennen, erkennen en benutten van elkaars capaciteiten en competenties. Het kwalitatieve en kwantitatieve resultaat stijgt naarmate men efficiŽnter en beter samenwerkt. Synergie!
Individuen ontwikkelen tijdens de bijeenkomsten een succesvollere manier om samen te werken. Daarmee ontstaat ook direct een grotere onderlinge betrokkenheid en meer werkplezier. Verantwoordelijkheid nemen, afspraken maken en je aan afspraken houden, samenwerken, feedback geven, onderlinge communicatie. Het resultaat van teamcoaching is een versterking van de onderlinge relaties en samenwerking binnen een groep mensen. Ieder durft zijn verantwoordelijkheid te nemen in hun samenwerkingsverband.