Lengte en kosten traject


Hoe lang duurt een traject?
Voorafgaand aan het coachingstraject vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit kan op afspraak of telefonisch. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt er een traject aangeboden. De persoonlijke leervraag en ontwikkelingsdoelen worden vastgesteld en er wordt een planning gemaakt.
Een coachingsgesprek duurt 1 tot 1,5 uur en vindt eens per twee weken plaats. In de tussenliggende periode werk je actief aan je ontwikkelproces. Het individuele traject bestaat gemiddeld uit 6 8 sessies. Bij teamtrajecten hangt de doorlooptijd af van de vraag.Wat kost een traject?
Step by Step Coaching hanteert een standaard tarief van 75,- per gesprek. ( excl. BTW )

Voor teamcoaching wordt met de leidinggevende een traject afgesproken met daarbij een teamtarief.

Afspraak op locatie is mogelijk. Daarvoor worden reiskosten in rekening gebracht.