Trainingen


Training I: GESPREKSVAARDIGHEDEN MET OUDERS- RELATIE MET OUDERS
Het hebben van een pedagogische visie is 1, maar van even groot belang is dat men als kindercentrum oog heeft voor de wensen en behoeften van de klant, de ouder dus. Immers zonder duidelijkheid en transparantie naar de ouders toe,komen er geen klanten en dus geen kinderen. Een goed geformuleerde visie vormt een belangrijk onderdeel van de identiteit van een organisatie en moet ook de kern zijn van het imago. Het overdragen van de visie op ouders gaat niet vanzelf. Daar is een goede communicatie voor nodig...


   Lees het geheel >>>


Training II: VERSTERKING VAN DE PEDAGOGISCHE VISIE
Als kinderopvangorganisatie werk je vanuit een visie, een vertrekpunt dat bepalend is voor de manier waarop de instelling de opvang van de kinderen vorm heeft gegeven. De pedagogische visie. De wereld van de kinderopvang is sterk in beweging, ontwikkelingen gaan snel. Is uw pedagogische visie nog steeds van de juiste kwaliteit? Handelen de individuele medewerkers ook volgens de afgesproken visie, dragen zij dat enthousiasme uit?...
   Lees het geheel >>>