Specialisatie


Janet Meijer is gespecialiseerd in en deskundig op het vlak van:
     -     Coaching
     -     Brede scholen/Vensterscholen
     -     Basisonderwijs
     -     Voorschoolse instellingen
     -     VVE
     -     CJG ( Centrum jeugd en gezin)
     -     Opvoedingsondersteuning
     -     Gezonde leefstijl
     -     Sport