CV


Janet Meijer is afgestudeerd aan de ALO ( Academie voor Lichamelijke Opvoeding ) en de PABO
( Pedagogische Academie Basis Onderwijs ).
Na deze afgeronde opleidingen is ze jarenlang directielid geweest in het basisonderwijs, sectorhoofd peuterspeelzalen en lid van het managementteam in een grote kinderopvangorganisatie.
Haar huidige baan als locatiemanager Vensterwijk ( brede school ) en projectleider CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin ) combineert ze met haar werk als coach.